ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับกลุ่มเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา จันทร์ปรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,10:07  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2555,19:31  อ่าน 1298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ภาวะโลกร้อน”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา จันทร์ปรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2555,21:57  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..