ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรัยญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือนักเรียนชั้น ป.1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนัญญา หอมพิกุล
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2562,14:16   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอ่านเอาเรื่องแบบ PISA ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลจิรา ไทยเจริญ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,12:38   อ่าน 577 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ชื่อนักเรียน : วรรณภา วงศ์วัช
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,16:57   อ่าน 691 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ชื่อนักเรียน : ธนากร อยู่คง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,16:53   อ่าน 663 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาหารหมูหมักหยวกกล้วย
ชื่อนักเรียน : ฐิติฎา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,16:51   อ่าน 659 ครั้ง