ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชรินยา สุขย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา