ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลงาน/รางวัลที่โรงเรียนบ้านดอนสำโรงได้รับ ด้านวิชาการ
        ผลงานด้านวิชาการ ของโรงเรียนบ้านดอนสำโรง ที่ได้รับในปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน ทุกคนที่ตั้งใจสอน ตั้งใจเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนพัฒนาดีขึ้น
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2562,14:05   อ่าน 298 ครั้ง