ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง สมาคมครูฯ
คำสั่งงานเกษีณ ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156 KB
คำสั่งงานเกษียณ ๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.5 KB
คำสั่งเกษียณ ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.5 KB