ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อบังคับสมาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.94 KB
โลโก้
ใบสมัครสมาชิก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111 KB
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.5 KB
หนังสือเชิญเกษียณ๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.39 KB