ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557
โอเนตเปรียบเทียบ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.21 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.5 KB
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนNT
กราฟผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB